Έλεγχος & σχέδιο θεραπείας

Μετά από λεπτομερή οδοντιατρικό έλεγχο γίνεται ένα αναλυτικό σχέδιο θεραπείας με ξεκάθαρο προϋπολογισμό του κόστους. Παρουσιάζονται οι θεραπευτικές επιλογές της κάθε περίπτωσης. Η τελική απόφαση λαμβάνεται από κοινού με τον ασθενή και πάντα με κριτήριο το  μεγαλύτερο όφελός του.