Συγκοινωνίες

all

Αεροδρόμιο Μακεδονία Θεσσαλονίκης| SKG 2310 985000, 2310 473212, 2310 473312, 2310 985177, 2310 985188 Maps-icon domain-icon-23024
Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης  2310 593393, 6978896417, 2310 593128  Maps-icon  domain-icon-23024
Αστικές Συγκοινωνίες Ο.Α.Σ.Θ.   2310 981100, 185  Maps-icon  domain-icon-23024
Υπεραστικός Σταθμός Κ.Τ.Ε.Λ. Μακεδονία 2310 500111  Maps-icon domain-icon-23024
Σιδηροδρομικός Σταθμός Θεσσαλονίκης Ο.Σ.Ε.  1110   Maps-icon domain-icon-23024