ΤΑΧΙ

taxi

Ραδιοταξί Θεσσαλονίκης TAXIWAY 2310 214900, 2310 866866, domain-icon-23024
Ραδιοταξί ΛΕΥΚOΣ ΠΥΡΓOΣ 18300, 2310 218600, 2310 249100, 2310 246104  domain-icon-23024
Ραδιοταξί ΜΑΚΕΔOΝΙΑ 2310 517417, 2310 555111, 2310 550500, 2310 550501  domain-icon-23024
Ραδιοταξί MERCEDES 2310 525000, 2310 552720, 2310 552021 domain-icon-23024
RADIO TAXI ΩΜΕΓΑ 2310 531567, 2310 511855
Ραδιοταξί ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2310 508090
TAXI Αεροδρομίου 2310 473476
VIP Taxi  2310 866866