Έλεγχος & σχέδιο θεραπείας

Μετά από λεπτομερή οδοντιατρικό έλεγχο γίνεται ένα αναλυτικό σχέδιο θεραπείας με ξεκάθαρο προϋπολογισμό του κόστους. Παρουσιάζονται οι θεραπευτικές επιλογές της κάθε περίπτωσης. Η τελική απόφαση λαμβάνεται από κοινού με τον ασθενή και πάντα με κριτήριο το  μεγαλύτερο όφελός του.

“Εκ μέρους όλων των συνεργατών μας, σας προσκαλώ να μας γνωρίσετε απο κοντά
και θα χαρώ να σας φανούμε χρήσιμοι

Λάζαρος Δ. Παπαϊορδανίδης, DDS, MSc, Χειρουργός Οδοντίατρος